Ringgroningen.nl

dec 16, 2014

Vanaf 12 januari 2015 breekt er met name voor bewoners en directe omgeving van de Curaçaostraat  een periode van (geluids)overlast aan door werkzaamheden. Tevens wordt dan de verkeerssituatie op de Noordzeebrug veranderd en kunnen fietsers en voetgangers niet meer gebruik maken van de Noordzeebrug.

dec 1, 2014
Het nieuwe viaduct bij de Bedumerweg, dat pal tegen het bedrijventerrein De Hoogte aan ligt, ziet er ineens heel anders uit nu de ondersteunende 'torentjesconstructie' zijn verwijderd. Dinsdag 2 december zijn de laatste verwijderd. Het viaduct krijgt nu een geheel ander professioneel uiterlijk.
dec 1, 2014
Vanaf maandag 8 december gaat het verkeer bij het voormalige kruispunt Groningerweg bij Beijum Noord aan de andere zijde van de Oostelijke Ringweg rijden. Het eerste deel van de verlenging van de brug over het Boterdiep (zijde bedrijventerrein Witte Lam) is nu klaar en daar gaat het verkeer dan overheen rijden.
nov 30, 2014
Medio november is de webcamera bij Beijum-Noord alvast naar de andere zijde van de weg verplaatst. Bezoekers van de webcam  hebben nu nog even niet veel beeld, maar vanaf 8 december wordt dat anders. 
nov 24, 2014
Vanaf maandag 25 november vindt er op diverse plaatsen op de Oostelijke Ringweg tussen Beijum-Zuid/De Hunze  en Kardinge groenaanplant plaats. De werkzaamheden vinden buiten de spitstijden plaats om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. 
nov 5, 2014
De Oostelijke Ringweg krijgt er in 2015 nog twee nieuwe fietsecoducten bij . Het huidige Meedenpad en Stadsweg worden hiervoor afgebroken. Nagenoeg op dezelfde plek komen dan de nieuwe fietsecoducten te liggen.
nov 4, 2014
Dinsdag 4 november heeft er weer een nieuwe 'mijlpaal' plaatsgevonden voor de Noordzeebrug.  Ditmaal om het gedeelte van het nieuwe (verhoogde) brugdek van de Noordzeebrug vol te storten met beton. 
okt 16, 2014
Op maandag 20 oktober 2014 heeft de Provincie Groningen in samenwerking met de gemeente Groningen tijdens een inloopbijeenkomst informatie gegeven over de (gewijzigde) plannen voor het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein).
okt 14, 2014
Dinsdagochtend 14 oktober is de Provincie Groningen gestart met het betonstorten voor het nieuwe viaduct ter hoogte van de Bedumerweg. Een spectaculaire klus, die met militaire precisie is uitgevoerd.
okt 5, 2014
De onderhoudswerkzaamheden aan de middenberm van de Noordelijke Ringweg in Groningen - vanaf het gedeelte bedrijventerrein de Hoogte (Virulystraat) tot aan de Plataanbrug -  zijn medio oktober jl. afgerond. 
sep 16, 2014
Na Lewenborg en Beijum-Zuid zijn nu ook de deelprojecten  Kardinge en Beijum- /De Hunze-Noord aan de Oostelijke Ringweg in Groningen sinds eind september klaar! Hiermee zijn ook de verkeersopstopping in de spits ter hoogte van Lewenborg opgelost.
aug 29, 2014

Vanaf maandag 1 september starten de eerste asfalterings-werkzaamheden bij de Noordzeebrug en het knoopppunt Bedumerweg in Groningen. De grote hopen zand die al maanden naast de weg liggen, zijn nu voldoende ingeklonken. De werkzaamheden vinden in diverse fasen plaats. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van.

jul 21, 2014

Het nieuwe viaduct ter hoogte van Kardinge op de Oostelijke Ringweg is sinds 14 juli opgengesteld voor verkeer. Nu zijn de afrondende werkzaamheden gestart die tot oktober duren. De oude viaducten zijn gesloopt. Zie ook de bijgaande impressie

jul 7, 2014
De werkzaamheden aan de sloop van een gedeelte van de huidige Noordzeebrug en de bouw van het nieuwe verkeersknooppunt bij de Bedumerweg vorderen gestaag. Voor het verkeer geldt dat tot eind november de huidige verkeerssituatie met beperkte rijstroken onveranderd blijft.
jun 24, 2014

De provincie Groningen heeft samen met de politie Groningen de tijdelijke verkeerssituatie op het Bedrijventerrein het Witte Lam nader bekeken. Deze tijdelijke situatie is sinds 12 mei van kracht. Aanleiding zijn de twee ongelukken die in één week tijd hebben plaatsgevonden.

jun 21, 2014
Het inrijden van het nieuwe viaduct bij Kardinge is zeer succesvol verlopen en ook de afrondende werkzaamheden verliepen sneller dan verwacht, Weggebruikers kunnen vanaf 19 juli over het nieuwe viaduct rijden. Het oude viaduct (Oosterhamrikbaan) wordt dan afgebroken.
mei 14, 2014
Vanaf donderdag 15 mei is de oprit van De Hunze-Noord naar de Oostelijke Ringweg afgesloten. Vanaf maandag 26 mei zal ook de afrit vanaf de Ringweg naar De Hunze-Noord afgesloten worden. De afsluitingen duren tot 10 juli 2014. De omleidingsroute zal lopen via de aansluiting De Hunze-Zuid/Beijum-zuid.
mei 7, 2014
Tot het najaar van 2015 zijn er grootschalige werkzaamheden rondom het verkeers-knooppunt Groningerweg/Eemshavenweg. In deze periode wordt het verkeer deels omgeleid via het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg grenst. Verkeer over de Oostelijke Ringweg blijft mogelijk maar hier en daar met beperkte rijstroken.
apr 22, 2014
Tot het najaar van 2015 geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg ligt. Op bijgaande kaart ziet u de nieuwe situatie.
apr 2, 2014
Er vinden momenteel heel wat veranderingen plaats rondom de Oostelijke en Noordelijke Ringweg. Benieuwd hoe in 3D de toekomstige situatie eruit ziet? Kijk dan op deze site!
feb 5, 2014

De bestaande uitgewerkte rondom het Reitdiepplein worden momenteel nader onder de loep genomen. Zo wordt er gekeken of er binnen de bestaande plannen én budget nog ruimte is voor aanpassingen. De verwachting is dat medio 2014 hier meer over bekend zal zijn.  

jan 10, 2014
Bij de aanpak van de Noordzeebrug besteedt de provincie Groningen bijzondere aandacht aan fietsers. De toekomstige aannemer krijgt als extra uitdaging om mee te denken over een oplossing voor de fietsers. Deze moeten nu bij de sloop van de brug (tweede fase) eind 2014 omrijden via de Gerrit Krolbruggen en/of de Walfridusbrug, afhankelijk van de plaats van vertrek.
jan 7, 2014
Naar aanleiding van de werkzaamheden op het traject Noordzeebrug-Bedumerweg-Plataanlaan (Noordelijke Ringweg) gelden er enkele nieuwe situaties voor fietsers waaronder omleidingen.