Ringgroningen.nl

jan 28, 2015

Begin januari zijn de werkzaamheden gestart voor de bouw van het tweede gedeelte van de Noordzeebrug. Helaas geeft dit voor de omgeving (geluids)overlast. De verwachting is dat dit tot eind februari zal duren.

 

 

jan 6, 2015
Vanaf maandag 12 januari is de Noordzeebrug voor fietsers en voetgangers afgesloten. Zij dienen vanaf die tijd gebruik te maken van omleidingsroutes. Deze situatie duurt tot het najaar van 2015.
jan 6, 2015

Vanaf woensdag 7 januari tot begin februari 2015 vinden er overdag sloopwerkzaamheden plaats nabij de Beijumerbrug (brug over het Boterdiep nabij het knooppunt Groningerweg/Beijum-Noord).  Voor de nabije omgeving kunnen deze werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaken.

dec 23, 2014

De Provincie Groningen organiseert samen met de Bedrijvenvereniging Noord Oost (VBNO) op maandag 12 januari 2015, van 18.00- 20.30 uur bij het Waterbedrijf Groningen (Witte Lam),  een bijeenkomst over de aansluitingsplannen rondom de N361 op de ring Noord (ter hoogte van Noorderhoogebrug).

dec 5, 2014
De Oostelijke Ringweg krijgt er in 2015 nog twee nieuwe fietsecoducten bij . Het huidige Meedenpad en Stadsweg worden hiervoor afgebroken. Nagenoeg op dezelfde plek komen dan de nieuwe fietsecoducten te liggen.
dec 3, 2014
De verwachting is dat de werkzaamheden aan het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein)  in het voorjaar van 2015 starten. De werkzaamheden duren dan tot eind 2015.
dec 1, 2014
Het eerste gedeelte van de onderhoudswerkzaamheden aan de Noordelijke Ringweg in Groningen is in het najaar van 2014 afgerond. In de loop van 2015 zullen opnieuw werkzaamheden plaatsvinden o.a. aan de geluidsschermen en voor nieuwe asfaltering.
dec 1, 2014
Het nieuwe viaduct bij de Bedumerweg, dat pal tegen het bedrijventerrein De Hoogte aan ligt, ziet er ineens heel anders uit nu de ondersteunende 'torentjesconstructie' zijn verwijderd. Dinsdag 2 december zijn de laatste verwijderd. Het viaduct krijgt nu een geheel ander professioneel uiterlijk.
dec 1, 2014
Vanaf maandag 8 december gaat het verkeer bij het voormalige kruispunt Groningerweg bij Beijum Noord aan de andere zijde van de Oostelijke Ringweg rijden. Het eerste deel van de verlenging van de brug over het Boterdiep (zijde bedrijventerrein Witte Lam) is nu klaar en daar gaat het verkeer dan overheen rijden.
nov 30, 2014
Na Lewenborg en Beijum-Zuid zijn nu ook de deelprojecten  Kardinge en Beijum- /De Hunze-Noord aan de Oostelijke Ringweg in Groningen sinds eind september klaar! Rest nog het deelproject Beijum-Noord/Groningerweg waarvan de verwachting is dat eind 2015 de werkzaamheden afgerond zullen zijn.
mei 7, 2014
Tot het najaar van 2015 zijn er grootschalige werkzaamheden rondom het verkeers-knooppunt Groningerweg/Eemshavenweg. In deze periode wordt het verkeer deels omgeleid via het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg grenst. Verkeer over de Oostelijke Ringweg blijft mogelijk maar hier en daar met beperkte rijstroken.
apr 22, 2014
Tot het najaar van 2015 geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg ligt. Op bijgaande kaart ziet u de nieuwe situatie.
apr 2, 2014
Er vinden momenteel heel wat veranderingen plaats rondom de Oostelijke en Noordelijke Ringweg. Benieuwd hoe in 3D de toekomstige situatie eruit ziet? Kijk dan op deze site!
jan 7, 2014
Naar aanleiding van de werkzaamheden op het traject Noordzeebrug-Bedumerweg-Plataanlaan (Noordelijke Ringweg) gelden er enkele nieuwe situaties voor fietsers waaronder omleidingen.
jan 5, 2014

Vanaf 12 januari 2015 breekt er met name voor bewoners en directe omgeving van de Curaçaostraat  een periode van (geluids)overlast aan door werkzaamheden. Tevens wordt dan de verkeerssituatie op de Noordzeebrug veranderd en kunnen fietsers en voetgangers niet meer gebruik maken van de Noordzeebrug.