Ringgroningen.nl

apr 23, 2016

Vanaf maandag 9 mei t/m vrijdag 3 juni is er rondom de Noordzeebrug verkeershinder vanwege beperkte rijstroken. In de eerste twee weken van mei geldt deze verkeershinder voor verkeer dat de stad uitgaat. Vanaf 23 mei t/m 3 juni moet verkeer dat vanuit de richting Eemshaven de stad inrijdt ook rekening houden met filevorming.

apr 23, 2016
Van 17 mei tot 31 mei voert de gemeente Groningen onderhoudswerk uit aan de hoofdrijbaan van de Bedumerweg. De Bedumerweg is in deze periode voor weggebruikers beperkt bereikbaar.
apr 23, 2016
Op 19 mei, van 17.00 tot 20.30 uur, is er een inloopavond in het Dorpshuis Noorderhoogebrug (Wolddijk 161). Bezoekers kunnen dan vragen stellen over de verschillende alternatieven en de uitgevoerde onderzoeken aangaande de aansluiting Ring Noord/N361 (weg naar Winsum).
apr 23, 2016
Op woensdag 11 mei is tussen 9 en 15 uur de oprit vanaf de Cuypersweg (De Hunze-Noord) richting ring Oost (N46) afgesloten.  
apr 16, 2016
In de periode 21 maart - 27 mei vinden er op de Westelijke Ringweg in Groningen op het traject Peizerweg
(ter hoogte van Vesta)  - Hoendiep (ter hoogte van inrit woonboulevard) onderhoudswerkzaamheden plaats. 
Verkeer dient rekening te houden met beperkte rijstroken en incidentele afsluiting van op- en afritten. Bedrijven blijven goed bereikbaar.
apr 7, 2016
De sloop van de oude pijlers van de Noordzeebrug is eind maart afgerond. In de week van 4 april wordt de oude damwand aan de Noorderhoogebrugzijde eruitgehaald. Dit geeft nog geluidsoverlast voor de omgeving. Daarna zijn er tot eind mei nog wat afrondende werkzaamheden zonder hinder. 
apr 6, 2016
Het informatiecentrum Ring Oost aan de Grondzijl (tegenover Kardinge) is begin april gedemonteerd en weggehaald. Het kantoor krijgt een nieuwe functie bij een ander project van de Provincie Groningen.
mrt 5, 2016
Vanaf half juni tot eind augustus 2016 wordt er op het traject knooppunt Ring West/Noord, Ring Noord én Ring Oost nieuw (stil) asfalt aangelegd én nieuwe belijning. Op de Noordelijke Ringwegen komen er nieuwe geluidsschermen én ook de nieuwe bewegwijzeringsborden worden op dit traject geplaatst.
feb 8, 2016

De infrastructurele werkzaamheden aan het project Noordzeebrug/Bedumerweg, knooppunt Reitdiep én de Westelijke/Noordelijke Ringweg zijn sinds eind 2015 klaar. In de loop van 2016 vindt er nog op diverse plekken groenaanplant plaats en worden nog 'puntjes op de i gezet.  

jan 9, 2016
In de loop van 2016 zullen werkzaamheden plaatsvinden ter vervanging van de oude geluidsschermen en voor nieuwe asfaltering.Een eerste gedeelte hiervan is al uitgevoerd. 
jan 2, 2016
De Provincie Groningen lheeft nader extern onderzoek verrichten naar de mogelijke effecten van minder verkeer in de nabijheid van het bedrijventerrein Het Witte Lam in Groningen als gevolg van een mogelijke nieuwe aansluiting van de N361 op de Noordelijke ringweg. Het aanvullende onderzoek maakt deel uit van het onderzoek naar de aansluitingsplannen  rondom de N361 op de ring Noord (ter hoogte van Noorderhoogebrug.
dec 6, 2015
Er hebben heel wat veranderingen plaats gevondenrondom de Oostelijke en Noordelijke Ringweg. Benieuwd hoe dat in 3D uitziet? Kijk dan elders op deze site! 
Nieuwsbrief

Aanmelden