Ringgroningen.nl

mrt 18, 2015
Vanaf half maart tot half april worden er nieuwe palen ingetrild voor de nieuwe Noordzeebrug. De grote 'heimachine'die naast de Noordzeebrug staat, gaat deze werkzaamheden uitvoeren. Het gaat hier om een 'trillingsvrije geluidsarme' heimachine die de Provincie Groningen speciaal voor de omgeving heeft ingezet.
mrt 17, 2015
Omstreeks 18 maart wordt op het traject Eemshavenweg (N46) ter hoogte van de Hornbach t/m het Bedrijventerrein de Hoogte op de Noordelijke Ringweg in beide richtingen nieuwe belijning op de weg aangebracht.
mrt 17, 2015
In het weekend van  vrijdag 10 april 19.00 uur t/m maandag 13 april 6.00 uur, is het niet mogelijk om vanaf de Noordelijke Ringweg via de N361 richting Winsum te rijden en vice versa!
mrt 17, 2015
Van maandag 13 april 2015 t/m vrijdag 12 juni 2015 dient het verkeer vanaf de Noordelijke Ringweg richting Winsum en vice versa rekening te houden met overlast.
mrt 17, 2015
Vanaf vrijdagavond 17 april 19.00 uur tot maandagochtend 20 april 06.00 uur is het gedeelte van de Oostelijke Ringweg nabij het fietsviaduct Stadsweg (ter hoogte van Lewenborg) afgesloten voor verkeer. Doorgaand verkeer krijgt als advies om Ring Oost dat weekend te mijden en een rondje ring te rijden. Bestemmingsverkeer blijft mogelijk. 
mrt 17, 2015

De Bedumerweg - nabij de Noordelijke Ringweg - is in de periode 1 t/m 11 mei afgesloten! Het is dan niet mogelijk om vanaf de Noordelijke Ringweg de Bedumerweg in te rijden of omgekeerd via de Bedumerweg de stad uit te rijden. 

  

mrt 6, 2015
Zaterdag 13 juni vindt er de landelijk de Open Dag van de Bouw plaats. De Provincie Groningen neemt hier met haar project Noordzeebrug, samen met de uitvoerende aannemers Van Spijker en Oosterhof Holman, wederom aan deel.
mrt 5, 2015
Voor verkeer dat vanaf de Bedumerweg richting het noorden/Eemshaven wil rijden,  geldt vanaf maandag 9 februari een kleine omleiding. Deze omleiding duurt tot november 2015. 
feb 14, 2015
De Provincie Groningen laat nader extern onderzoek verrichten naar de mogelijke effecten van minder verkeer in de nabijheid van het bedrijventerrein Het Witte Lam in Groningen als gevolg van een mogelijke nieuwe aansluiting van de N361 op de Noordelijke ringweg. Het aanvullende onderzoek maakt deel uit van het onderzoek naar de aansluitingsplannen  rondom de N361 op de ring Noord (ter hoogte van Noorderhoogebrug.
feb 2, 2015
Vanaf maandag 12 januari is de Noordzeebrug voor fietsers en voetgangers afgesloten. Zij dienen vanaf die tijd gebruik te maken van omleidingsroutes. Deze situatie duurt tot het najaar van 2015.
feb 1, 2015
In de loop van 2016 zullen opnieuw werkzaamheden plaatsvinden o.a. aan de geluidsschermen en voor nieuwe asfaltering.Een eerste gedeelte hiervan is in het najaar van 2014 uitgevoerd.
dec 5, 2014
De Oostelijke Ringweg krijgt er in 2015 nog twee nieuwe fietsecoducten bij . Het huidige Meedenpad en Stadsweg worden hiervoor afgebroken. Nagenoeg op dezelfde plek komen dan de nieuwe fietsecoducten te liggen.
dec 3, 2014
De verwachting is dat de werkzaamheden aan het knooppunt Ring West/Ring Noord (Reitdiepplein)  na de zomer van 2015 starten. De werkzaamheden duren dan tot eind 2015.
nov 30, 2014
Na Lewenborg en Beijum-Zuid zijn nu ook de deelprojecten  Kardinge en Beijum- /De Hunze-Noord aan de Oostelijke Ringweg in Groningen sinds eind september klaar! Rest nog het deelproject Beijum-Noord/Groningerweg waarvan de verwachting is dat eind 2015 de werkzaamheden afgerond zullen zijn.
mei 7, 2014
Tot het najaar van 2015 zijn er grootschalige werkzaamheden rondom het verkeers-knooppunt Groningerweg/Eemshavenweg. In deze periode wordt het verkeer deels omgeleid via het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg grenst. Verkeer over de Oostelijke Ringweg blijft mogelijk maar hier en daar met beperkte rijstroken.
apr 22, 2014
Tot het najaar van 2015 geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg ligt. Op bijgaande kaart ziet u de nieuwe situatie.
apr 2, 2014
Er vinden momenteel heel wat veranderingen plaats rondom de Oostelijke en Noordelijke Ringweg. Benieuwd hoe in 3D de toekomstige situatie eruit ziet? Kijk dan op deze site!
jan 7, 2014
Naar aanleiding van de werkzaamheden op het traject Noordzeebrug-Bedumerweg-Plataanlaan (Noordelijke Ringweg) gelden er enkele nieuwe situaties voor fietsers waaronder omleidingen.
jan 5, 2014

Vanaf 12 januari 2015 breekt er met name voor bewoners en directe omgeving van de Curaçaostraat  een periode van (geluids)overlast aan door werkzaamheden. Tevens wordt dan de verkeerssituatie op de Noordzeebrug veranderd en kunnen fietsers en voetgangers niet meer gebruik maken van de Noordzeebrug.