Ringgroningen.nl

jul 23, 2014
Van vrijdagavond 8 augustus 19.00 uur tot maandagochtend 11 augustus 06.00 uur is het gedeelte van de Emingaheerd (Beijum-Zuid) tussen de nieuwe rotonde en de Framaheerd afgesloten. De op-en afrit naar en van de Oostelijke Ringweg blijft wel gewoon open.
jul 23, 2014
Van maandag 28 juli 2014, 06.00 uur, tot maandag 11 augustus 2014, 18.00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden aan de Plataanbrug aan de Noordelijke Ringweg in Groningen plaats.
jul 23, 2014
Van dinsdag 12 augustus 06.00 uur, tot vrijdag 3 oktober 18.00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de middenberm van de Noordelijke Ringweg in Groningen vanaf het gedeelte bedrijventerrein de Hoogte (Virulystraat) tot aan de Plataanbrug.
jul 21, 2014

Het nieuwe viaduct ter hoogte van Kardinge op de Oostelijke Ringweg is sinds 14 juli opgengesteld voor verkeer. Nu zijn de afrondende werkzaamheden gestart. De nieuwe rotondes dienen nog op de het nieuwe viaduct aangesloten te worden. Vandaar dat de 'zijarmen' aan beide kanten van de Oostelijke Ring (Kardingerweg) nog tot oktober afgesloten blijven.

jul 12, 2014

Vanaf dinsdag 15 juli gaat het verkeer op de Oostelijke Ringweg ter hoogte van Beijum-Noord/De Hunze geheel aan de Hunze zijde rijden op het nieuw aangelegde asfalt. Er blijven dan nog steeds slechts twee rijstroken beschikbaar. Verkeer dient dan rekening te houden met snelheidsbeperkingen en met mogelijke opstoppingen.

jul 7, 2014
De werkzaamheden aan de sloop van een gedeelte van de huidige Noordzeebrug en de bouw van het nieuwe verkeersknooppunt bij de Bedumerweg vorderen gestaag. Voor het verkeer geldt dat tot eind november de huidige verkeerssituatie met beperkte rijstroken onveranderd blijft.
jul 7, 2014

Vanaf eind juli tot begin oktober 2014 vindt er groot onderhoud plaats aan de Noordelijke Ringweg in Groningen. Het verkeer dient dan rekening te houden met overlast vanwege beperkte rijstroken en beperkte rijsnelheden.

jun 30, 2014
Het verkeer dient de komende weken rekening te houden met een andere verkeerssituatie ter hoogte van Kardinge aan de Oostelijke Ringweg in Groningen.  Al het verkeer (beide richtingen) rijden op twee rijstroken aan de Kardinge-zijde. Het verkeer dient daarom rekening te houden met een beperkte rijsnelheid en met filevorming. Deze situatie duurt tot begin oktober van dit jaar.
jun 24, 2014

De provincie Groningen heeft samen met de politie Groningen de tijdelijke verkeerssituatie op het Bedrijventerrein het Witte Lam nader bekeken. Deze tijdelijke situatie is sinds 12 mei van kracht. Aanleiding zijn de twee ongelukken die in één week tijd hebben plaatsgevonden.

jun 21, 2014
Het inrijden van het nieuwe viaduct bij Kardinge is zeer succesvol verlopen en ook de afrondende werkzaamheden verliepen sneller dan verwacht, Weggebruikers kunnen vanaf 19 juli over het nieuwe viaduct rijden. Het oude viaduct (Oosterhamrikbaan) wordt dan afgebroken.
mei 14, 2014
Vanaf donderdag 15 mei is de oprit van De Hunze-Noord naar de Oostelijke Ringweg afgesloten. Vanaf maandag 26 mei zal ook de afrit vanaf de Ringweg naar De Hunze-Noord afgesloten worden. De afsluitingen duren tot 10 juli 2014. De omleidingsroute zal lopen via de aansluiting De Hunze-Zuid/Beijum-zuid.
mei 7, 2014
Tot het najaar van 2015 zijn er grootschalige werkzaamheden rondom het verkeers-knooppunt Groningerweg/Eemshavenweg. In deze periode wordt het verkeer deels omgeleid via het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg grenst. Verkeer over de Oostelijke Ringweg blijft mogelijk maar hier en daar met beperkte rijstroken.
apr 22, 2014
Tot het najaar van 2015 geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg ligt. Op bijgaande kaart ziet u de nieuwe situatie.
apr 2, 2014
Er vinden momenteel heel wat veranderingen plaats rondom de Oostelijke en Noordelijke Ringweg. Benieuwd hoe in 3D de toekomstige situatie eruit ziet? Kijk dan op deze site!
feb 5, 2014

De bestaande uitgewerkte rondom het Reitdiepplein worden momenteel nader onder de loep genomen. Zo wordt er gekeken of er binnen de bestaande plannen én budget nog ruimte is voor aanpassingen. De verwachting is dat medio 2014 hier meer over bekend zal zijn.  

jan 10, 2014
Bij de aanpak van de Noordzeebrug besteedt de provincie Groningen bijzondere aandacht aan fietsers. De toekomstige aannemer krijgt als extra uitdaging om mee te denken over een oplossing voor de fietsers. Deze moeten nu bij de sloop van de brug (tweede fase) eind 2014 omrijden via de Gerrit Krolbruggen en/of de Walfridusbrug, afhankelijk van de plaats van vertrek.
jan 7, 2014
Naar aanleiding van de werkzaamheden op het traject Noordzeebrug-Bedumerweg-Plataanlaan (Noordelijke Ringweg) gelden er enkele nieuwe situaties voor fietsers waaronder omleidingen.
 
Nieuwsbrief

Aanmelden