Ringgroningen.nl

sep 16, 2014
Na Lewenborg en Beijum-Zuid naderen nu ook de deelprojecten  Kardinge en Beijum- /De Hunze-Noord aan de Oostelijke Ringweg in Groningen hun voltooiing. Vanaf 23 september zijn de werkzaamheden bij  Beijum-Noord afgerond en vanaf 29 september de werkzaamheden bij Kardinge.
sep 16, 2014
Van dinsdag 12 augustus 06.00 uur, tot vrijdag 3 oktober 18.00 uur vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats aan de middenberm van de Noordelijke Ringweg in Groningen vanaf het gedeelte bedrijventerrein de Hoogte (Virulystraat) tot aan de Plataanbrug.
sep 15, 2014

Vanaf eind juli tot begin oktober 2014 vindt er groot onderhoud plaats aan de Noordelijke Ringweg in Groningen. Het verkeer dient dan rekening te houden met overlast vanwege beperkte rijstroken en beperkte rijsnelheden.

aug 29, 2014

Vanaf maandag 1 september starten de eerste asfalterings-werkzaamheden bij de Noordzeebrug en het knoopppunt Bedumerweg in Groningen. De grote hopen zand die al maanden naast de weg liggen, zijn nu voldoende ingeklonken. De werkzaamheden vinden in diverse fasen plaats. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van.

aug 14, 2014

Het doorgaande verkeer op de Oostelijke Ringweg gaat vanaf a.s. maandag 18 augustus aan de Ulgersmaborg-zijde van de Oostelijke Ring rijden. Tevens is het dan weer  mogelijk om – komende vanuit de richting Bedum - het bedrijventerrein Ulgersmaborg Noord (tegenover Kardinge) op te rijden. Voor verkeer komende vanuit de richting Hoogezand is dat nog niet mogelijk.

aug 14, 2014
Maandag 11 augustus zijn de werkzaamheden ter hoogte van Beijum-Noord/Groningerweg hervat. Dit betekent dat de afslag Beijum-Noord - die tijdens de bouwvak was opengesteld - weer dicht is.
jul 21, 2014

Het nieuwe viaduct ter hoogte van Kardinge op de Oostelijke Ringweg is sinds 14 juli opgengesteld voor verkeer. Nu zijn de afrondende werkzaamheden gestart die tot oktober duren. De oude viaducten zijn gesloopt. Zie ook de bijgaande impressie

jul 7, 2014
De werkzaamheden aan de sloop van een gedeelte van de huidige Noordzeebrug en de bouw van het nieuwe verkeersknooppunt bij de Bedumerweg vorderen gestaag. Voor het verkeer geldt dat tot eind november de huidige verkeerssituatie met beperkte rijstroken onveranderd blijft.
jun 24, 2014

De provincie Groningen heeft samen met de politie Groningen de tijdelijke verkeerssituatie op het Bedrijventerrein het Witte Lam nader bekeken. Deze tijdelijke situatie is sinds 12 mei van kracht. Aanleiding zijn de twee ongelukken die in één week tijd hebben plaatsgevonden.

jun 21, 2014
Het inrijden van het nieuwe viaduct bij Kardinge is zeer succesvol verlopen en ook de afrondende werkzaamheden verliepen sneller dan verwacht, Weggebruikers kunnen vanaf 19 juli over het nieuwe viaduct rijden. Het oude viaduct (Oosterhamrikbaan) wordt dan afgebroken.
mei 14, 2014
Vanaf donderdag 15 mei is de oprit van De Hunze-Noord naar de Oostelijke Ringweg afgesloten. Vanaf maandag 26 mei zal ook de afrit vanaf de Ringweg naar De Hunze-Noord afgesloten worden. De afsluitingen duren tot 10 juli 2014. De omleidingsroute zal lopen via de aansluiting De Hunze-Zuid/Beijum-zuid.
mei 7, 2014
Tot het najaar van 2015 zijn er grootschalige werkzaamheden rondom het verkeers-knooppunt Groningerweg/Eemshavenweg. In deze periode wordt het verkeer deels omgeleid via het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg grenst. Verkeer over de Oostelijke Ringweg blijft mogelijk maar hier en daar met beperkte rijstroken.
apr 22, 2014
Tot het najaar van 2015 geldt er een gewijzigde verkeerssituatie op het bedrijventerrein het Witte Lam, dat pal aan de Eemshavenweg ligt. Op bijgaande kaart ziet u de nieuwe situatie.
apr 2, 2014
Er vinden momenteel heel wat veranderingen plaats rondom de Oostelijke en Noordelijke Ringweg. Benieuwd hoe in 3D de toekomstige situatie eruit ziet? Kijk dan op deze site!
feb 5, 2014

De bestaande uitgewerkte rondom het Reitdiepplein worden momenteel nader onder de loep genomen. Zo wordt er gekeken of er binnen de bestaande plannen én budget nog ruimte is voor aanpassingen. De verwachting is dat medio 2014 hier meer over bekend zal zijn.  

jan 10, 2014
Bij de aanpak van de Noordzeebrug besteedt de provincie Groningen bijzondere aandacht aan fietsers. De toekomstige aannemer krijgt als extra uitdaging om mee te denken over een oplossing voor de fietsers. Deze moeten nu bij de sloop van de brug (tweede fase) eind 2014 omrijden via de Gerrit Krolbruggen en/of de Walfridusbrug, afhankelijk van de plaats van vertrek.
jan 7, 2014
Naar aanleiding van de werkzaamheden op het traject Noordzeebrug-Bedumerweg-Plataanlaan (Noordelijke Ringweg) gelden er enkele nieuwe situaties voor fietsers waaronder omleidingen.