Ringgroningen.nl

okt 2, 2016

Al dichtend de stad in en uit


Fietsers en voetgangers die regelmatig  de Noordzeebrug passeren kunnen vanaf begin oktober 2016  'al dichtend de stad in en uit gaan'. Aan de zijkanten van de brug staat namelijk in grote letters een toepasselijk dichtwerk  van de Groninger dichter Jan Glas.

Het dichtwerk gaat over het verlangen naar enerzijds de rust van het plattenland, anderzijds de drukte van de stad.

De regel bij het verlaten van de stad:

en aalweg longert t haart noar laand loug en wad

Vertaling: en steeds verlangt het hart naar land dorp en wad

Een zin die de uitgestrektheid van het Groninger land beschrijft, het verlangen naar de rust die daar nog is, verlangen naar het wijde wad en de zee. Je laat de drukte van de stad achter je.

Er zitten een paar mooie typische Groningse woorden in: ‘longert’ komt van het werkwoord ‘longern’ wat ‘verlangen’ betekent. Het doet ook denken aan het Engelse ‘longing’ wat ook verlangen betekent,  ‘haart’ is natuurlijk ‘hart’ en ‘loug’ is een Gronings woord voor ‘dorp’ of ‘plaats’. Ook niet- Groningstaligen zullen de zin makkelijk kunnen lezen en begrijpen en nemen zo iets van die taal in zich op.


Wanneer je de stad inkomt over de brug de regel:

ik voar nait vot ik voar weerom

Vertaling: ik ga niet ga weg ik ga terug

In het Gronings heeft ‘voaren’ een dubbele betekenis, het betekent ‘varen’, en is een mooie link met het kanaal, maar het betekent  ook ‘rijden’. Als een Groninger zegt: ‘Wie voaren noar Stad’. Dan zegt hij: ‘Wij rijden/gaan naar Groningen. Die dubbele betekenis is mooi voor op de brug. Verder heeft de regel een bredere betekenis. Je kan het zien in het licht van afscheid of dood. En in die zin is het ook een troostende regel.