Ringgroningen.nl

Achtergrond

 

Voorgeschiedenis

In 2013 hebben Provinciale Staten besloten om onderzoek te doen naar een nieuwe volledige aansluiting van de provinciale weg N361 op de ringweg bij Noorderhoogebrug. Vanuit de omgeving zijn naar aanleiding van dit besluit ideeen ingebracht over fietspaden en over het verleggen van de oprit bij Noorderhoogebrug. Deze ideeen vanuit de omgeving hebben geleid tot twee andere alternatieven die zijn onderzocht, namelijk een ‘halve aansluiting’ en een alternatief met verschillende fietsroutes.

Met het project willen we Noordwest Groningen beter bereikbaar maken, de verkeersveiligheid verbeteren en de wijk Noorderhoogebrug leefbaarder maken. Mede op basis van de uitkomsten van de onderzoeken en het draagvlak in de omgeving, bepalen provincie en gemeente uiteindelijk een voorkeursalternatief.


Doelstellingen

  • Verbetering van de bereikbaarheid van Noordwest Groningen;
  • Verbetering van de verkeersveiligheid;
  • Verbetering van de de leefbaarheid.

 

Voor meer informatie zie ook de volgende pagina's: