Ringgroningen.nl

Drie alternatieven
 

1. Halve aansluiting:

 • De bestaande op- en afrit bij Noorderhoogebrug vervallen.
 • Hiervoor in de plaats komen een op- en afrit meer in westelijke richting (zwarte lijnen).
 • Zelfde ontsluitingen mogelijk als in de huidige situatie.
 • Mogelijk in combinatie met fietsalternatieven 3B of 3C.

 


 

2. Volledige aansluiting:

 • De bestaande op- en afrit bij Noorderhoogebrug komen te vervallen.
 • Hiervoor in de plaats komt meer westelijk gelegen een hele aansluiting (zwarte lijnen).
 • De routering o.a. vanuit Winsum naar de oostelijke ringweg wijzigt: de route loopt via de noordelijke ringweg.
 • Mogelijk in combinatie met fietsalternatieven 3B of 3C.

3. Fiets alternatieven:

 • De bestaande infrastructuur voor het wegverkeer wordt niet aangepast.
 • Voor de fietsstructuur zijn drie varianten mogelijk  (3A, 3B en 3C)- rode lijnen.
 • Variant 3B en 3C zijn te combineren met een halve of hele aansluiting.
 • Variant 3A gaat met een fietstunnel onder de noordelijk ringweg door.

Voor meer informatie zie ook de volgende pagina's: