Ringgroningen.nl

Huidige situatie
 

Bereikbaarheid: 

  • De huidige doorgaande  route van de N361 naar de ringweg is gesplitst (twee plekken om de ringweg te bereiken) en gaat door de bebouwde kom. Zie afbeelding hieronder.
  • De doorstroming is nu ruim voldoende. Met een verkeersgroei van meer dan 20% verslechtert de doorstroming bij het kruispunt Boterdiep.

Verkeersveiligheid:

  • De huidige inrichting van de aansluiting Noorderhoogebrug voldoet niet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig.
  • Met enige regelmaat hebben zich ongevallen voorgedaan in de periode 2000-2010 op de Wolddijk, Munnikeweg en het kruispunt Boterdiep.
  • Aanwezigheid van sluipverkeer op de Munnikeweg en de Wolddijk (ca. 400 motorvoertuigen per dag).  
  • Er zijn enkele locaties waar de verkeersveiligheid voor fietsers niet optimaal is.

Leefbaarheid:

  • Aanwezigheid sluipverkeer in Noorderhoogebrug.

 

Voor meer informatie zie ook de volgende pagina's: